Wczasowisko

Twoje rodzinne wczasy nad morzem

Baton-miedzywodzie

Regulamin

Regulamin

Baton-dziwnow

gastronomia

Międzywodzie

dmoki-nadmorzem-gniewnik-n

dmoki-nadmorzem-bzownik

dmoki-nadmorzem-rudnik-n

domki-nadmorzem-michalek-n

miedzywodzie-pokoje

domki-nadmorzem-zielony-n

Newsletter

×

Błąd

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot get "Szczecin" woeid in module "mod_sp_weather".

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Regulamin Wczasowisko® w Międzywodziu

1. Wczasowisko® świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w określonych terminach 24 godziny na dobę.

2. Recepcja jest czynna od 7:00 do 22:00.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16:00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10:00.

4. Po przyjeździe należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go celem dokonania formalności związanych z pobytem we Wczasowisku®.

5. Do korzystania z usług na terenie Wczasowiska® upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy zadatkiem a kosztem pobytu w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.

6. Rezerwacja dotyczy konkretnego terminu oraz liczby osób. Zmiany - skrócenie pobytu, zwiększenie liczby osób - anuluje rezerwację bez zwrotu zadatku.

7. W przypadku rezerwacji pobytu w apartamentach i samodzielnych domach wymagane jest dokonanie całości wpłaty za pobyt pomniejszone o wniesiony zadatek w terminie na 30 dni przed przyjazdem. Brak uregulowania różnicy wpłaty za pobyt automatycznie anuluje rezerwację bez zwrotu zadatku.

8. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.

9. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Wczasowiska®.

10. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w pkt 9 niniejszego regulaminu.

11. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Wczasowiska® po godz. 10:00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

12. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

13 .Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi.

14. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

15. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Wczasowiska®, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.

16. Wczasowisko® nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

17. Na terenie Wczasowiska® należy zachować ciszę nocną w godzinach od 23:00 do 7:00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez Wczasowisko® imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

18. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające pkt. 27 i 28 regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem we Wczasowisku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

19. W obiekcie zabronione jest:

zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki,

takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Wczasowiska®, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

20. Wczasowisko® zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

21. Osoby nie będące klientami Wczasowiska® mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie za uprzednią zgodą właściciela Wczasowiska® i w czasie przez niego ustalonym.

22. W trosce o komfort przebywających w naszym obiekcie gości nie przyjmujemy zwierząt.

23. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. Parking płatny. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym. Parking jest niestrzeżony, a Wczasowisko® nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). W przypadku opuszczenia Wczasowiska® pojazdem po godz. 22:00, należy zgłosić ten fakt.

24. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 we Wczasowisku® dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.

25. Wczasowisko® nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu 
        czy wody itp.

26. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Wczasowisko® nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

27. Zabrania się:

korzystania w pokojach (bez uzgodnienia) z własnych urządzeń elektrycznych,

korzystania z butli gazowych,

używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.

28. Na terenie całego obiektu (w szczególności w domkach i pokojach) obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach.

29. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 18.

30. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać w kontenerze znajdującym się w wyznaczonym miejscu na terenie Wczasowiska®.

31. Regulamin Wczasowiska® podaje się do wiadomości w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych lub meldunkowych.

32. Goście korzystający z usług Wczasowiska® zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.